СПИСЪК НА ДЕЛАТА,
които ще се разглеждат на 23.10.2019 г. в II зала на I етаж

час дело
вид номер / год.
1 09:00 КАНД 233 / 2019
2 09:00 КАНД 249 / 2019
3 09:00 КАНД 253 / 2019
4 09:00 КАНД 262 / 2019
5 09:00 КАНД 276 / 2019
6 09:00 КАНД 282 / 2019
7 09:30 КАНД 267 / 2019
8 09:30 КАНД 274 / 2019
час дело
вид номер / год.
9 09:30 КАНД 285 / 2019
10 09:30 КАНД 286 / 2019
11 09:30 КАНД 288 / 2019
12 09:30 КАНД 293 / 2019
13 10:30 АдмД 511 / 2019
14 10:30 АдмД 546 / 2019
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
легенда заседания:В ХОДПРЕДСТОЯЩО / МИНАЛО