СПИСЪК НА ДЕЛАТА, които ще се разглеждат на 08.12.2022 г.

зала 1, I етаж
 
НЯМА ЗАСЕДАНИЯ
зала 2, I етаж,
съдия СПАС СПАСОВ
час дело
вид номер / год.
1 10:00 АдмД 300 / 2022
2 10:45 АдмД 344 / 2022
3 11:10 АдмД 222 / 2021
4 12:00 АдмД 440 / 2022
5 12:30 АдмД 447 / 2022
6 13:00 АдмД 60 / 2021
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
зала 3, II етаж
 
НЯМА ЗАСЕДАНИЯ
легенда заседания:В ХОДМИНАЛО | ПРЕДСТОЯЩО