СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЕЛАТА | потребителски вход

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО - фоайе

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО - зала 1

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО - зала 2

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО - зала 3

Ръководство за работа със състемата