ВХОД

За потребителско име и парола или при забравени такива
се обърнете в деловодството на АдмС - Русе
на тел.ном. 082 51 16 88
след 06.02.2023 г. поради извършващи се в момента тестове на системата.